Politica de confidenţialitate

Politica de Confidențialitate

 

 

Protecția datelor dvs. cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Această notificare descrie practicile noastre referitoare la modul în care colectăm și utilizăm datele dvs. personale. De exemplu: ce date colectăm, de ce și în ce scop, și explică drepturile dvs. referitoare la datele personale.

În acest document, puteți găsi informații despre următoarele subiecte:

 

 1. CINE SUNTEM
 2. CUM COLECTĂM DATELE DVS. PERSONALE
 3. CUM PARTAJĂM INFORMAȚII
 4. TRANSFERURI DE INFORMAȚII ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE
 5. SECURITATE
 6. DREPTURILE DVS.
 7. MODIFICĂRI ALE ACESTEI NOTIFICĂRI
 8.  INFORMAȚII DE CONTACT

 

 

 1. CINE SUNTEM

Vouchers Depot SRL este o companie cu sediul în București, România, Str. Siriului 42-46, Et. 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17010/2022, cu cod fiscal RO46745101. Colectăm și procesăm diverse categorii de date personale de la dvs., ceea ce, în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor cu caracter personal, ne conferă statutul de controlor de date pentru astfel de date.

 

 1. CUM COLECTĂM DATELE DVS. PERSONALE

 

Datele cu caracter personal pot fi colectate sau accesate în mai multe moduri, inclusiv:

 • direct de la dvs. (de exemplu, prin semnarea unui contract, completarea unui formular pe site-ul nostru sau apelându-ne la telefon);
 • de la terțe părți (de exemplu, angajator, reprezentant).

 

 1. Date furnizate direct de dvs.

Putem colecta datele pe care le-ați furnizat direct. Acest lucru se va întâmpla în mod obișnuit atunci când:

 • achiziționați produsele sau serviciile noastre;
 • ne contactați prin formularele de contact de pe site-ul nostru, prin e-mail, telefon, chat sau prin platformele sociale.
 • încheiați un acord cu noi pentru furnizarea de produse sau servicii;

 

 1. Date colectate automat

Putem colecta datele dvs. în mod automat. Acest lucru se va întâmpla în mod obișnuit atunci când:

 • comunicați cu noi (de exemplu, prin platformele sociale);
 • faceți postări publice pe platformele de socializare pe care le urmărim (de exemplu, pentru a răspunde solicitărilor pentru produsele și serviciile Create Direct).

 

 

 1.  Date furnizate de terțe părți

Dacă legea permite, putem obține date despre dvs. de la terțe părți, de exemplu, informații despre profilul dvs. disponibile public (cum ar fi preferințele și interesele dvs.) de pe site-urile de socializare de la terți (cum ar fi Facebook).

 

Putem colecta și date în alte contexte care vă sunt aduse la cunoștință în acel moment.

Ce date colectăm despre dvs.?

 • datele necesare pentru a vă furniza serviciile și produsele noastre;
 • datele pe care ni le furnizați în formulare și contracte;
 • datele pe care ni le furnizați în apeluri telefonice;
 • datele pe care ni le furnizați în e-mailurile pe care ni le trimiteți;
 • datele pe care ni le furnizați în cererile de chat pe care ni le trimiteți;
 • date despre preferințele și interesele dvs.;
 • datele necesare pentru a răspunde solicitărilor și notificărilor dvs.;
 • datele necesare pentru gestionarea și administrarea relației noastre cu dvs., angajatorul dvs. sau reprezentantul dvs.;
 • datele necesare pentru achiziționarea de produse sau servicii;
 • datele necesare pentru marketing sau consultanță în legătură cu produsele sau serviciile noastre;
 • informații despre ceea ce faceți prin activitatea dvs. legată de clienții noștri, produsele și serviciile noastre sau de noi.

 

Datele pe care le colectăm direct de la dvs. vor fi evidente din contextul în care le furnizați. De exemplu:

 • dacă solicitați informații despre unul dintre serviciile noastre, folosind formularele de pe site-ul nostru, ne furnizați numele, detaliile de contact, numele companiei și serviciile care vă interesează;

 

Datele pe care le colectăm automat vor acoperi în general:

 

 • detalii despre apelul dvs. (cum ar fi momentul și durata);

 

Datele pe care le colectăm de la terțe părți vor consta în general în informații disponibile public (cum ar fi funcția, preferințele și interesele), de exemplu, obținute din postările pe platformele de socializare.

 

Pentru ce scopuri utilizăm datele dvs. și pe ce bază legală?

 

În funcție de natura relației noastre cu dvs., putem utiliza informațiile despre dvs. în următoarele scopuri:

 

 • Pentru a respecta obligațiile legale, cum ar fi arhivarea datelor în conformitate cu legislația aplicabilă sau plata taxelor și contribuțiilor fiscale;
 • Pentru a vă vinde produsele și serviciile noastre;
 • Pentru a vă trimite oferte de produse/servicii relevante, pe baza unei analize avansate a intereselor dvs.;
 • Pentru a ne apăra drepturile și interesele în instanță;
 • Pentru a gestiona relația contractuală cu dvs. sau cu angajatorul dvs.;
 • Pentru a asigura conformitatea cu legile aplicabile, cum ar fi cele referitoare la păstrarea și utilizarea înregistrărilor dvs. în legătură cu orice litigiu anticipat, în scopul obținerii de consultanță legală de la avocați sau alți consultanți;
 • Pentru a vă vinde produsele și serviciile noastre, inclusiv procesarea plăților dvs.;
 • Pentru a răspunde solicitarilor de informații;
 • Pentru a vă informa despre produsele noastre, serviciile noastre, promoțiile și evenimentele noastre;
 • Pentru alte scopuri pe care vi le aducem la cunoștință sau care vor fi clare din context în momentul în care informațiile despre dvs. au fost colectate pentru prima dată.

 

Baza legală pentru utilizarea datelor dvs. este una dintre următoarele:

 

 • respectarea unei obligații legale la care suntem supuși;
 • execuția unui contract la care sunteți parte;
 • interesul nostru legitim, care nu este eliminat de interesele dvs. în protejarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • consimțământul dvs., pe care îl vom solicita înainte de procesarea datelor.

 

Scopurile pentru care utilizăm informațiile despre dvs., împreună cu metodele adecvate de colectare și baza legală pentru utilizarea acestora, sunt următoarele:

 

Scopul

Metodele de colectare și baza legală pentru prelucrare:

Respectarea obligațiilor reglementare
- obligații fiscale și contabile
- cereri de divulgare a informațiilor conform legii și reglementărilor
- conflicte de interese
- păstrarea contractelor și a documentelor conexe în care vă puteți regăsi

Aceste informații ne sunt furnizate în general direct de către dvs., atunci când se stabilește o relație între noi sau interacționați cu noi.

Folosim aceste informații deoarece suntem obligați să desfășurăm activități comerciale în conformitate cu legea (inclusiv dreptul societar și codul fiscal), să menținem înregistrări financiare și fiscale, să respectăm sancțiunile comerciale, să ne conformăm legii aplicabile în domeniul sănătății și securității (care poate include păstrarea înregistrărilor incidentelor), să pregătim rapoarte, să răspundem solicitărilor de informații din partea autorităților competente și să gestionăm orice conflicte de interese.

Marketingul produselor și serviciilor noastre 
- stabilirea unui contact cu dvs. în timp ce furnizăm produsele sau serviciile noastre
- îndeplinirea comenzilor (inclusiv trimiterea facturilor)
- procesarea plăților
- gestionarea relațiilor

În general, vom primi aceste informații direct de la dvs. (de obicei, numele dvs., adresa dvs. de email profesională, comenzi, servicii și informații despre plată).

Folosim aceste informații pentru a îndeplini contractul cu dvs. în calitate de client al nostru sau, în cazul în care nu există o astfel de obligație legală, folosim aceste informații deoarece avem un interes legitim în desfășurarea afacerii noastre sau în legătură cu produsele și serviciile pe care vi le oferim, pentru a procesa plățile și pentru a gestiona relația cu dvs., un interes care nu este subminat de interesele, drepturile și libertățile dvs. în protejarea informațiilor despre dvs.

Promovarea afacerii și gestionarea relațiilor (acolo unde este permisă de lege)
- trimiterea informațiilor despre actualizări relevante, promoții și evenimente
- gestionarea relației noastre

Aceste informații ne sunt în general furnizate direct de către dvs. (de obicei, numele dvs. sau adresa dvs. de email profesională).

Folosim aceste informații deoarece avem un interes legitim în gestionarea relației dintre noi și în vă informa despre afacerea noastră și produsele noastre, ceea ce nu este incompatibil cu interesele, drepturile și libertățile dvs. de a vă proteja informațiile.

Administrarea afacerii
- gestionarea generală a organizației și păstrarea înregistrărilor de afaceri
- corespondența legată de relația noastră cu dvs. sau cu angajatorul dvs., inclusiv gestionarea solicitărilor dvs. de informații sau a altor cereri

În general, vom primi informațiile direct de la dvs.

Folosim aceste informații deoarece avem un interes legitim în desfășurarea activității comerciale, gestionarea relației cu dvs. și menținerea securității și integrității clădirilor și sistemelor noastre IT. Acest interes nu este invalidat de către interesele, drepturile sau libertățile dvs. de a restricționa utilizarea informațiilor dvs.

Suport pentru atingerea tuturor obiectivelor menționate mai sus
- corespondența cu dvs.
- îmbunătățirea experiențelor dvs.
- administrare și remedierea problemelor

În general, vom primi informațiile direct de la dvs.

Folosim aceste informații pe baza faptului că este în scopul pentru care utilizăm informațiile, în scopul de a furniza suport.

 

 

În unele cazuri, putem utiliza date despre dvs. în moduri care nu au fost descrise mai sus. În acest caz, vă vom furniza o notificare suplimentară privind confidențialitatea care explică această utilizare.

 

 

3. CUM PARTAJĂM INFORMAȚII

 

Putem partaja date despre dvs. cu:

• Terți care furnizează produse sau servicii nouă sau dvs. (cum ar fi angajatorul dvs., furnizorii de servicii de plată, furnizorii de servicii de curierat, comercianții cu amănuntul, etc.);

 

• Terți care furnizează produse sau servicii, cum ar fi curierii, furnizorii de sisteme IT și furnizorii de servicii conexe, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicații, servicii de backup și recuperare a dezastrelor, servicii de securitate IT și alți furnizori de servicii externalizate, cum ar fi furnizorii de servicii de stocare externă și stocare în cloud;

 

• Terți, în cazul în care este necesar sau permis de lege, de exemplu: reglementatori, departamente guvernamentale, în răspuns la o solicitare din partea forțelor de ordine sau a altor oficiali guvernamentali, atunci când dezvăluirea este necesară sau potrivită pentru a preveni vătămări fizice sau pierderi financiare sau în legătură cu o anchetă a unei activități ilegale suspectate sau reale, și în contextul restructurării organizaționale.

 

4. TRANSFERURI DE INFORMAȚII ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE

 

Ca regulă generală, datele cu caracter personal nu vor fi transferate în afara UE. Cu toate acestea, dacă transferul de date cu caracter personal către țări din afara SEE este necesar, vom lua măsurile necesare pentru a asigura nivelul corespunzător de protecție și securitate în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv introducerea clauzelor contractuale standard în contractele relevante care implică transferul.

 

5. SECURITATE

 

Cum protejăm datele dvs.?

 

Implementăm măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deținem împotriva divulgării neautorizate, utilizării, modificării sau distrugerii. Dacă este necesar, utilizăm criptare și alte tehnologii care pot contribui la securizarea informațiilor pe care le furnizați. De asemenea, solicităm furnizorilor noștri de servicii să respecte cerințe stricte privind confidențialitatea datelor și securitatea acestora.

 

Cât timp vor fi păstrate informațiile despre dvs.?

 

Vom păstra informațiile despre dvs. atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate informațiile. După aceea, le vom șterge. Perioada va varia în funcție de scopurile pentru care au fost colectate informațiile. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați ștergerea informațiilor. De asemenea, uneori suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm informații, de exemplu, în scopuri fiscale și contabile.

 

De obicei, reținem datele în funcție de criteriile descrise în tabelul de mai jos:

 

Tip

Explicația / criteriul tipic de stocare

Înregistrări comerciale și de plată

Păstrăm înregistrări ale facturilor, vânzărilor, achizițiilor, plăților efectuate și primite și documente conexe (cum ar fi contracte și e-mailuri) în conformitate
cu cerințele legii societății și ale codului fiscal, de obicei timp de 11 ani. De asemenea, vom păstra înregistrările inspecțiilor furnizorilor pentru atât timp cât este necesar pentru a respecta obligațiile noastre legale și reglementare.

Achiziții

Dacă achiziționați servicii, vom păstra detaliile acestei tranzacții pe toată durata îndeplinirii contractului și pentru a respecta orice obligații legale (de exemplu, în scopul păstrării înregistrărilor fiscale și contabile).

Jurnalele de audit ale sistemelor

Jurnalele de audit ale sistemelor sunt, de obicei, păstrate doar pentru câteva luni.

 

 

6. În conformitate cu legea, aveți următoarele drepturi referitoare la datele dvs. cu caracter personal pe care le procesăm:

 

 • Dreptul de acces: puteți obține confirmarea de la noi că procesăm datele dvs. cu caracter personal, precum și informații cu privire la detaliile procesării. Acest drept vă permite să obțineți o copie gratuită a datelor cu caracter personal procesate, precum și orice copii suplimentare contra cost.

 

 • Dreptul la rectificare a datelor: puteți să ne solicitați modificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte sau, dacă este necesar, să completăm datele care sunt incomplete.

 

 • Dreptul la ștergere: Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal atunci când: (i) ele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și procesat; (ii) ați retras consimțământul pentru procesarea datelor cu caracter personal și nu le mai putem procesa pe alte temeiuri legale; (iii) datele cu caracter personal sunt procesate ilegal; (iv) datele cu caracter personal trebuie șterse în conformitate cu legislația relevantă.

 

 • Dreptul la opoziție și retragere a consimțământului (dacă este aplicabil): puteți să vă opuneți procesării din motive legate de situația dvs., sau puteți retrage consimțământul în orice moment în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal care sunt procesate pe baza consimțământului, fără ca aceasta să afecteze în vreun fel procesarea efectuată anterior.

 

 • Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal dacă: (i) contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora; (iii) datele nu mai sunt necesare pentru prelucrarea noastră, dar le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) dacă v-ați opus prelucrării, pentru perioada în care se verifică dacă interesele legitime ale companiei în calitate de operator prevalează asupra drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată.

 

 • Dreptul la portabilitate (dacă este aplicabil): puteți solicita, în conformitate cu legea, să vă punem la dispoziție datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat frecvent și lizibil automat. De asemenea, dacă ne solicitați expres, vă putem transmite datele cu caracter personal către o altă entitate, dacă este tehnic posibil.

 

 • Drepturile privind deciziile automate, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice asupra persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă: Create Direct nu efectuează astfel de profilare urmată de decizii automate cu efecte juridice semnificative pentru persoana vizată.

 

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care considerați că drepturile dvs. au fost încălcate. Detalii de contact: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, România, anspdcp@dataprotection.ro.

 

Consimțământul poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării până în acel moment, însă odată cu retragerea consimțământului, Create Direct va înceta să proceseze acele date.

 

Pentru exercitarea drepturilor dvs., vă rugăm să ne contactați folosind detaliile de contact menționate în secțiunea 8 de mai jos.

 

 1. MODIFICĂRI ALE ACESTEI NOTIFICĂRI

Putem actualiza această notificare din când în când (și orice notificări de confidențialitate suplimentare). Vă vom informa despre schimbări atunci când suntem obligați să facem acest lucru de lege.

 

 1. INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări despre această notificare sau doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, ne puteți contacta folosind următoarele informații de contact:

 

Adresa de corespondență: Strada Siriului, nr. 42-46, etajul 3, sectorul 1, București.

 

E-mail: helpdesk@vouchersdepot.com

 

Telefon: +40212246552